1% podatku

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS:  0000265120 , co umożliwia przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego, przez osoby składające w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

Możecie to zrobić :

 

 

Kto składając w 2017 roku zeznanie za 2016 rok, może przekazać 1% podatku Hospicjum?

 

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-37),
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L).,
 • podatnicy uzyskujący dochody z papierów wartościowych (PIT-38),
 • podatnicy uzyskujący niektóre dochody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39).

Jak przekazać jeden procent podatku dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

Wniosek o przekazanie 1% podatku

W zeznaniu za 2016 rok podajemy teraz jedynie numer wpisu naszej Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000265120, oraz kwotę stanowiącą 1% podatku należnego za 2016 rok.

ulotka - prosze przekaż 1 % swojego podatku na nieuleczalnie chore dzieci
Przeczytaj (pobierz) ulotkę w formacie PDF

Podstawowe zasady przekazywania 1% rocznego podatku za 2016 rok na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z/s w Rzeszowie:

 

 1. Aby przekazać 1% podatku na chore dzieci, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia:a) zeznanie PIT-28 (w terminie  do 31 stycznia 2015r.),
  b) zeznanie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (w terminie do 30 kwietnia 2015r.)
  c) korektę zeznania (w przypadku błędnego wypełnienia pierwotnej wersji zeznania), która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (31 marca 2015 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 (w terminie  do 30 czerwca 2015r.).Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.
 2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak – i jest to o wiele prostsze – w zeznaniu rocznym wskazać numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) – tak jak to ilustruje powyższy fragment formularza zeznania.Nie można pomylić się w numerze KRS, numer ten należy dokładnie przepisać. Pomyłka oznacza niezłożenie wniosku.

Komentowanie jest wyłączone