Przekaz Pocztowy

Wpłać darowiznę na konto:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132

Numer rachunku do rozliczeń krajowych:

PKO Bank Polski SA.
28 1020 4405 0000 2702 0525 9926

Tytuł wpłaty : darowizna na cele statutowe

przekaz

Komentowanie jest wyłączone