Wsparcie medialne

Jeżeli jesteś właścicielem, administratorem strony www, prowadzisz własne forum dyskusyjne lub bloga w internecie oraz chcesz pomóc propagować dzieło naszego hospicjum, prosimy o umieszczenie naszych banerów i/lub pozostałych materiałów informacyjnych na swojej stronie internetowej.
O fakcie umieszczenia poniższych materiałów prosimy nas powiadomić, byśmy mogli zrewanżować się linkiem zwrotnym na naszej stronie “Sponsorzy”.

Link do pobrania banerów

Komentowanie jest wyłączone